Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Właścicielem niniejszego Sklepu Internetowego oraz przyjmującym zamówienie jest: VYNN GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilczej Górze, 05-506, ul. Żwirowa 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583693, NIP: 1231305415, REGON: 362887681, kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN, BDO: 000015764, zwana w dalszej części Regulaminu VYNN GROUP Sp. z o.o. 
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

Kliencie – należy go rozumieć jako podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego należącego do VYNN GROUP Sp. z o.o.

Klient profesjonalny - należy go rozumieć jako podmiot, nabywający produkty w celu związanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Internet przez VYNN GROUP Sp. z o.o. celem sprzedaży asortymentu na rzecz Klientów.

Koncie – należy przez to rozumieć indywidualne konto Klienta w Sklepie Internetowym. Założenie oraz utrzymanie Konta jest bezpłatne.

Biuro Realizacji Zamówień i Reklamacji (BRZiR) – należy przez to rozumieć obsługę zamówień przez VYNN GROUP Sp. z o.o. zapewniającą Klientom kontakt poprzez:

 1. telefon +48 576 422 822
 2. pocztę elektroniczną pod adresem: sklep@pharmfoot.com
 3. w siedzibie VYNN GROUP Sp. z o.o. - Żwirowa 18, Wilcza Góra, 05-506
 4. w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Blokadzie konta – należy przez to rozumieć środek polegający na uniemożliwieniu korzystania z Konta w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zakres praw i obowiązków Klientów.

Umowie – stosunek umowny zawarty pomiędzy Klientem i VYNN GROUP Sp. z o.o. nawiązany poprzez przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu. Nieprzyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu oznacza brak możliwości uzyskiwania dostępu do usług oraz korzystania z nich.

Danych osobowych - należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niniejszego Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów do Klienta, płatności za zakupione produkty, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera; lub
  2. urządzenie mobilne (takie jak tablet czy telefon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową pozwalającą na zakupu w Sklepie internetowym;
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  4. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA
 3. VYNN GROUP Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez Sklep Internetowy. Zamówienia można składa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 5. Klient profesjonalny jeśli chce skorzystać z pełni funkcjonalności sklepi przeznaczonego wyłącznie dla Klienta profesjonalnego, nie będący konsumentem składa zamówienia jedynie po zalogowaniu się na indywidualne Konto klienta.
 6. Klient składa zamówienie wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W zamówieniu Klient:
  1. dokonuje wyboru zamawianych towarów,
  2. dokonuje wyboru sposobu dostawy,
  3. podaje adres dostawy oraz adres na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  4. dokonuje wyboru sposobu płatności,
  5. ma możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od VYNN GROUP Sp. z o.o. 
 7. Natychmiast po złożeniu zamówienia, Klient zostaje poinformowany drogą mailową (na adres mailowy, na który zostało złożone zamówienie), że zamówienie dotarło do VYNN GROUP Sp. z o.o.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 10. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia, VYNN GROUP Sp. z o.o. nie będzie mogło go zrealizować (np. towar jest niedostępny), VYNN GROUP Sp. z o.o. ma obowiązek powiadomienia o tym Klienta i zwrócenia wpłaconych przez niego pieniędzy, w terminie do czternastu dni (chyba, że VYNN GROUP Sp. z o.o. zaproponuje Klientowi inny produkt i Klient będzie zainteresowany zamianą).
 11. VYNN GROUP Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż jedynie na terytorium Polski.Zamówienia z miejscem dostawy poza terytorium Polski nie będą realizowane.

 III. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH/ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może zmienić zamówienie jedynie do momentu finalizacji zamówienia, czyli do momentu dokonania płatności. Po uruchomieniu procesu przygotowania przesyłki do wysłania – status „W trakcie kompletacji” - możliwa jest jedynie anulacja zamówienia i ponowne złożenie zamówienia. Aby anulować zamówienie należy skontaktować się poprzez e-mail z Biurem Realizacji Zamówień i Reklamacji. Klient zgłaszając anulację zamówienia na adres: sklep@pharmfoot.comzobowiązany jest również podać numer anulowanego zamówienia.
 2. CENY TOWARÓW
 3. VYNN GROUP Sp. z o.o. zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie pharmfoot.comi oferuje towary za pośrednictwem Internetu.
 4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie VYNN GROUP Sp. z o.o. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od VYNN GROUP Sp. z o.o. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.
 7. VYNN GROUP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty. VYNN GROUP Sp. z o.o. zobowiązane jest dostarczyć towary zamówione przed ich wycofaniem albo postępować zgodnie z zapisem części II ust. 7 powyżej.
 8. Promocje w VYNN GROUP Sp. z o.o. nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 9. VYNN GROUP Sp. z o.o. informuje o obniżeniu ceny towaru poprzez umieszczenie obok informacji o obniżonej cenie, najniższej ceny towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeśli dany towar jest oferowany w sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, uwidoczniona zostanie informacja o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 10. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
 12. przelewem bankowym lub kartą płatniczą (poprzez system płatności przelewy24.pl). Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez VYNN GROUP Sp. z o.o. potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora płatności,
 13. W przypadku zapłaty przelewem bankowym lub kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny za zamówiony towar, na wskazane przez VYNN GROUP Sp. z o.o. konto bankowe, w terminie 21 dni od dnia potwierdzenia, że zamówienie dotarło do VYNN GROUP Sp. z o.o. W przypadku nieuiszczenia przez zobowiązanego Klienta należnej ceny w powyżej wskazanym terminie, VYNN GROUP Sp. z o.o. ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy i anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie zawiadomiony. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po otrzymaniu przez VYNN GROUP Sp. z o.o. potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora płatności.
 14. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY
 15. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), numeru telefonu, adresu email oraz danych do wystawienia faktury. W przypadku wyboru opcji dostawy za pomocą InPost Klient jest zobowiązany do wskazania wybranego przez siebie paczkomatu.
 16. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 24h w dni robocze.
 17. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub firmy InPost.
 18. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:
  1. firma kurierska DPD, przewidywany czas dostawy: 1-3 dni roboczych po dniu nadania przesyłki,
  2. InPost, przewidywany czas dostawy: 1-3 dni roboczych po dniu nadania przesyłki.
 19. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 VII. KOSZT PRZESYŁKI

 1. W przypadku zamówień z dostawą na terytorium Polski koszt dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru oraz stawek przewoźnika. O kosztach dostawy Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu odbioru przy składaniu zamówienia.
 2. Przy zamówieniach powyżej 200zł bruttoz dostawą na terenie Polski VYNN GROUP Sp. z o.o. nie nalicza opłaty za wysyłkę.
 3. VYNN GROUP Sp. z o.o. może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za przesyłkę umieszczając stosowną informację na stronie Sklepu Internetowego oraz przy składanym zamówieniu.
 4. W przypadku braku odbioru zamówienia przez Klienta realizowanego w ramach umowy sprzedaży towaru, Klient ponosi koszty dostawy przedmiotowego zamówienia zgodnie z wybranymi przez Klienta kosztami przy składaniu takowego zamówienia.

 VIII. REKLAMACJE

 1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać do BRZiRna adres e-mail: sklep@pharmfoot.com. Wzór formularza reklamacji został umieszczony tutaj.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji VYNN GROUP Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Jeśli reklamacja nie będzie zawierać danych pozwalających na identyfikację Klienta, VYNN GROUP Sp. z o.o. pozostawi ją bez rozpoznania. Wobec powyższego, VYNN GROUP Sp. z o.o. prosi każdorazowo o podanie danych takich jak: imię, nazwisko, a także adres e-mail, adres lub numer telefonu oraz zwięzłe określenie zaistniałego problemu.
 5. VYNN GROUP Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do VYNN GROUP Sp. z o.o. dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, VYNN GROUP Sp. z o.o. poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta w sposób analogiczny do zgłoszonej reklamacji lub w sposób wskazany przez Klienta w reklamacji.
 7. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
 8. BRZiRudziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko VYNN GROUP Sp. z o.o. w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
 9. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez VYNN GROUP Sp. z o.o. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BRZiR.
 10. Klient może:
  1. skierować odwołanie od decyzji VYNN GROUP Sp. z o.o. bezpośrednio do BRZiRw ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,
  2. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, VYNN GROUP Sp. z o.o. niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny VYNN GROUP Sp. z o.o. zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem albo niebędący Klientem będącym osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność VYNN GROUP Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.
 13. Klient ma również możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROT TOWARU
 2. Klient będący konsumentem albo będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki nie podając przyczyny. Pozostałym Klientom, niż ci wskazani powyżej, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz:
  1. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić wraz z dedykowanymi do niego prezentami.
 5. Aby odstąpić od umowy Klient musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza zwrotu został umieszczony tutaj. Oświadczenie należy przesłać do BRZiR.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zwraca towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient zwraca towar na adres:
  Magazyn Vynn Group Sp. z o.o., Dział Zwrotów, ul. Żwirowa 18, 05-506 Wilcza Góra.
 7. Bezpośredni koszt zwrotu VYNN GROUP Sp. z o.o. produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.
 8. Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru.
 9. VYNN GROUP Sp. z o.o. zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Klientowi zakupionych rzeczy (zgodnie z kosztami dostarczenia oferowanymi przez VYNN GROUP Sp. z o.o. i wybranymi przez Klienta). Zwrotu płatności VYNN GROUP Sp. z o.o. dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.
 10. VYNN GROUP Sp. z o.o. dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:
 11. otrzymania przez VYNN GROUP Sp. z o.o.  zwrotu zakupionych towarów, jeśli towar został Klientowi wydany,
 12. w którym VYNN GROUP Sp. z o.o. została poinformowana przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, jeśli towar nie został Klientowi wydany.
 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 14. VYNN GROUP Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Użytkowników. Celem VYNN GROUP Sp. z o.o. jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Klientów.
 15. VYNN GROUP Sp. z o.o. niniejszym uprzedza Klientów, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów lub usług oferowanych w Serwisie mogą być proszeni o podanie określonego zakresu Danych Osobowych, które będą zbierane i wykorzystywane przez VYNN GROUP Sp. z o.o. zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Polityka prywatności.
 16. VYNN GROUP Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, iż:
  1. Dane osobowe są przetwarzane celem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, której Klient jest stroną lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy, w tym usług na podstawie art. 6 ust. 1b oraz 1f RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu VYNN GROUP Sp. z o.o. w szczególności celem wykonania umowy, prowadzenia dokumentacji przewidzianej przepisami prawa kosmetycznego, obronie praw, prowadzeniu statystyk oraz archiwizacji, co będzie wynikało z prawnie uzasadnionego interesu VYNN GROUP Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak konieczne do zawarcia Umowy. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym będzie uniemożliwiała zawarcie umowy sprzedaży.
  3. Klient, z uwzględnieniem ciążących na VYNN GROUP Sp. z o.o. obowiązków prawnych, posiada prawo:
   1. dostępu do treści swoich danych,
   2. sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
 • żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, VYNN GROUP Sp. z o.o. nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 2. przeniesienia danych do innego administratora lub do państwa,
 3. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta (sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Klienta danych osobowych można wnieść w dowolnym momencie gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją), 
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta (sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Klienta danych osobowych można wnieść w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją),
 1. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem współpracowników VYNN GROUP Sp. z o.o. w szczególności związanych z bezpośrednią obsługą Klienta oraz świadczącym usługi informatyczne, dostawców usług VYNN GROUP Sp. z o.o. niezbędnych do realizacji usług w ramach Umowy (podmiotów uczestniczących w procesach niezbędnych do wykonania umowy, usług płatniczych, usług świadczonych drogą elektroniczną, usług dostawy towaru), organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne.
 2. VYNN GROUP Sp. z o.o.  nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Klientem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (szczególnie dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji) oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (tj. 6 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub zrealizowania umowy zlecenie z uwagi na brzmienie art. 118 Kodeksu Cywilnego albo 3 lata licząc od końca roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub zrealizowania umowy zlecenie związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej z uwagi na brzmienie art. 118 Kodeksu Cywilnego).
 4. VYNN GROUP Sp. z o.o. nie zamierza dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, względem Klientów.
 5. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 6. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie publikowane materiały opisowe (opisy i zdjęcia) produktów stanowią własność VYNN GROUP Sp. z o.o. lub są przez nią publikowane za zgodą osób i/lub podmiotów posiadających majątkowe prawa autorskie do tych materiałów.
 2. Publikowanie lub wykorzystywanie przez inne osoby lub podmioty całości lub fragmentów materiałów publikowanych przez VYNN GROUP Sp. z o.o. bez pisemnej zgody jest zabronione.

 XII. ZMIANA REGULAMINU

 1. Z ważnych przyczyn (takich jak choćby zmiana przepisów prawa) VYNN GROUP Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie sprzedaży kosmetyków i zasad korzystania z tychże.
 2. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila oraz komunikatu dostępnego na Stronie internetowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Nowa treść Regulaminu dostępna będzie każdorazowo w odpowiedniej zakładce strony internetowej.
 3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Klient nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail. Oświadczenie należy wysłać do BRZiR.
 4. Wypowiedzenie nowej wersji Regulaminu spowoduje usunięcie konta Klienta.
 5. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 XIII. KONTO

 1. Założenie Konta jest możliwe po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.
 2. VYNN GROUP Sp. z o.o. nie odpowiada za działania wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta (szczególnie za brak dostępu Klienta do Internetu lub brak kompatybilności Konta z urządzeniem Klienta), a także nie ponosi kosztów umożliwiających techniczne skorzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego.
 3. Klient jest świadomy, że:
  1. aby korzystać z pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego, Klient musi być zalogowany;
  2. Klient zawsze ma prawo do zmiany hasła;
  3. Klient zobowiązany jest dołożyć starań w zakresie nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim,
  4. przedstawienie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług,
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego wynikających z naruszenia przez niego obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, Regulaminu,
  6. Klient jest świadom, iż część produktów oraz niektóre promocje mogą być przeznaczone wyłącznie dla Klientów profesjonalnych, a dla skorzystania z takowych, może być wymagane posiadanie Konta przeznaczonego dla Klientów profesjonalnych (utworzonego na zasadach wskazanych w części XIII, ust. 7 Regulaminu)
 4. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie, VYNN GROUP Sp. z o.o. ma prawo do zablokowania konta Klienta.
 5. VYNN GROUP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
  1. zablokowania Konta Klienta, szczególnie w przypadkach wskazanych w części XIII Regulaminu,
  2. tymczasowego zawieszenia uprawnienia Klienta do korzystania z Konta jeśli posiada uzasadnione podejrzenia naruszenia przez Klienta przesłanek wskazanych w części XIII Regulaminu, do czasu wyjaśnienia sprawy,
  3. podjęcia działań prowadzących do naprawienia poniesionych przez VYNN GROUP Sp. z o.o. strat powstałych ze względu na przypadki wskazane w części XIII Regulaminu.
 6. Funkcjonalność Konta pozwala dokonywać oceny produktów zakupionych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Klient uprawniony jest do wystawienia komentarza wedle swojej oceny produktu. Niemniej jednak, Klient zobowiązany jest do poszanowania obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz Regulaminu. VYNN GROUP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo jednostronnej moderacji komentarzy, szczególnie tych naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub Regulamin, czy też podczas reorganizacji lub zmian w Sklepie internetowym.
 7. Klient profesjonalny w trakcie rejestracji do założenia konta, podaje dane niezbędne do uznania, iż Klient jest profesjonalistą (Klientem profesjonalnym) w zakresie umożliwiającym bezpieczne użytkowania towarów w związku z działalnością zawodową lub gospodarczą Klienta profesjonalnego, w tym:

- w przypadku prowadzenia przez Klienta profesjonalnego działalności gospodarczej - dane prowadzonej działalności gospodarczej, co pozwoli VYNN GROUP Sp. z o.o.  na weryfikację danych wskazanych przez Klienta profesjonalnego,

- w przypadku nieprowadzenia przez Klienta profesjonalnego działalności gospodarczej - dokument potwierdzający nabyte przez Klienta profesjonalnego umiejętności w zakresie profesjonalnego korzystania z produktów kosmetycznych (którego skan należy wysłać mailowo na adres ……..),

W ciągu 24h w dni robocze po otrzymaniu danych VYNN GROUP Sp. z o.o.

VYNN GROUP Sp. z o.o. poinformuje mailowo Klienta profesjonalnego (na wskazany przez Klienta profesjonalnego adres) o założeniu albo odmowie założenia konta. Wraz z potwierdzeniem założenia konta Klient profesjonalny otrzyma login i hasło dostępu do Konta dla Klienta profesjonalnego.

 XIV. ODR

 1. VYNN GROUP Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż celem niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego i sprawiedliwego pozasądowego rozstrzygania przez Internet sporów między Klientem a VYNN GROUP Sp. z o.o. powstałych w związku z umową sprzedaży, Klient ma prawo skorzystać z europejskiej platformy ODR (zwanej dalej „platformą ODR”), dostępnej 
 2. ODR ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z wszelkich internetowych umów zawieranych między Klientem a VYNN GROUP Sp. z o.o. w ramach umowy sprzedaży, przy czym rozstrzyganie sporu odbywa się poprzez interwencję podmiotu ADR wpisanego do wykazu zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy 2013/11/UE i obejmuje wykorzystanie platformy ODR.
 3. VYNN GROUP Sp. z o.o. informuje, iż w razie jakichkolwiek uwag lub wątpliwości w zakresie sporów lub ODR, prosi Klientów o kontakt z BRZiR, w tym na wskazany powyżej adres mailowy, tj. sklep@pharmfoot.com, który to adres mailowy wykorzystywany będzie w razie sporu prowadzonego za pośrednictwem ODR.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. VYNN GROUP Sp. z o.o. informuje, iż może organizować w Sklepie internetowym promocje lub konkursy. Każdorazowy spis wszystkich aktualnych promocji lub konkursów wraz z regulaminami tychże dostępny jest Brak aktualnych promocji lub konkursów nie uprawnia Klienta do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń na tej podstawie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2023 r.
 5. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium